Фасадни системи

Schüco AOC 50 TI.SI​Список на производи

Опис
Предности

Додатна конструкција AOC 50 на дрвена подконструкција (TI) со најдобри изолациски вредности и наједноставна обработка

Додатната конструкција AOC 50 на дрвена подконструкција (TI) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Вертикални фасади и покривни застаклувања со наклон на покривот до 7° можат да бидат изведени.

Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа. ​

 

 

Додатна конструкција во систем со ширина 50 mm врз дрвена подконструкција за фасади и покривни застаклувања

Нов изолационен принцип за најдобрата термичка изолација: Uf вредности до 0.77 W/(m2K)

Сертифициран систем за пасивна градба со

Опсег на SI изолатори за покривната област

Три нивоа на дренажа за максимална флексибилност во дизајнот

Интеграција на Schüco AWS 114 како прозорци со отворање на горна оска или паралелно отворање

Автоматизирани решенија за големи формати- стандардни и RWA

Заштита од провала до RC 2/ RC 3

Тежина на стаклото до 810 kg

Може да се користат дебелини на стакло од 6 mm до 64 mm

Специјални основни профили со поддршка за позиционирање од производителот на дрво

Интеграција на Schüco фасадните модули ProSol и ProSol TF

 


Техничка информација

Продукт
Фасади и покривни застаклувања; Додатна конструкција
Материјал
Алуминиум
Енергија
Сертифициран за пасивна градба (Uf ≤ 0,8)
Безбедносни карактеристики
Заштита од кражба RC2 и RC3
Функција
Заштита од паѓање
Дизајн
Стандарден; Мултиконтурен; Дрвен ефект
Површина
Алуминиум (подложен на рафинирање)
Звучна изолација
Зголемена звучна изолација 38 - 45 dB; Зголемена звучна изолација повеќе од 45 dB; Стандардна звучна изолација до 38 dB
Клучни параметри
Термичка изолација од Uf = 0.7 W/m²K до Uf = 1.2 W/m²K; Заштита од кражба до RC3; Бојадсување во прав: Сите варијации; Анодизација: сите варијации; Мокро бојадисување: Сите варијации; Имитација на нерѓосувачки челик; Непропустливост на вода:RE 1350; Непропустливост на воздух:AE 1350; Издржливост на удар: I5 / E5
Брошури
Cad- детали
AKS TechDoc
Schüco BAU 2019 Product Highlights
Download

CAD- детали

Можете да ги преземате CAD- цртежите (DWG / DXF) на нашите профили во комплетни серии (ZIP). Во овие ZIP фајлови, профилите се сортирани во датотеки според нивната функција.

Можете да најдете цртежи на специфични пресеци од AluKönigStahl во нашата платформа AKS Tech Doc. Цртежи на пресеци од Jansen може да се најдат директно во соодветниот каталог во “AKS TechDoc”.

За пристап до Cad- материјалите

AKS TechDoc

Користењето на AKS TechDoc за каква било ситуација во вашата секојдневна работа, во канцеларија, работилница или на лице место ќе ви помогне. Во AKS TechDoc, можете брзо да најдете информации за кодот на производот во каталозите, да ги зачувате овие страници како PDF-датотека и да ги испратите по е-пошта.

За пристап до комплетната документација, мора да ги користите вашето корисничко име и лична лозинка за AKSTechDoc, добиени по регистрацијата на нашата централна платформа www.alukoenigstahl.com.

За пристап до TECH DOC МАТЕРИЈАЛИТЕ