Фасадни системи

Schüco AOC 50 SG ST.SIСписок на производи

Опис
Предности

Додатна конструкција AOC 50 на челична подконструкција (ST) со најдобрa термичка изолација и со наједноставна обработка

Додатната конструкција AOC 50 на челик (ST) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Системот овозможува дизајн на фасадата со полуструктурално застакување.

Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа. ​

Технологијата за поставување завртки на челични подструктури обезбедува кратко време на производство во споредба со заварувањето.

Додатна конструкција со ширина на системот од 50 mm на дрвена подконструкција за вертикални фасади и стаклени покриви

SG решение со висока топлинска изолација: Uf вредности до 0,70 W / (m²K)

Опсег на изолатори SI за областа на покривот

Двослојно и трослојно изолационо стакло лесно за употреба

Три нивоа на дренажа за максимална флексибилност во дизајнот

Интеграција на Schüco AWS 114 како прозорци со отворање на горна оска или паралелно отворање

Автоматизирани решенија за големи формати- стандардни и RWA

Класа на заштита од провала RC2

Тежина на стаклото до 1190 кг

Може да се користат дебелини на стакло од 32 mm до 64 mm

Ефикасна технологија на монтажа


Техничка информација

Продукт
Фасади и покривни застаклувања; Додатна конструкција
Безбедносни карактеристики
Заштита од провала RC2
Функција
Заштита од паѓање
Дизајн
Стандарден; Мултиконтурен; Челичен ефект; Структурално застаклување; Полуструктурално застаклување
Површина
Алуминиум (подложен на рафинирање)
Звучна изолација
Зголемена звучна изолација 38 - 45 dB; Зголемена звучна изолација повеќе од 45 dB; Стандардна звучна изолација до 38 dB
Клучни карактеристики
Термичка изолација од Uf = 2.4 W/m²K до Uf = 2.7 W/m²K; Звучна изолација од 36 до 40 dB; Бојадсување во прав: Сите варијации; Анодизација: сите варијации; Мокро бојадисување: Сите варијации; Имитација на нерѓосувачки челик; Непропустливост на вода:RE 1200; Непропустливост на воздух:AE; Издржливост на удар: I5 / E5
Брошури
Cad- детали
AKS TechDoc
Schüco BAU 2019 Product Highlights
Download

CAD- детали

Можете да ги преземате CAD- цртежите (DWG / DXF) на нашите профили во комплетни серии (ZIP). Во овие ZIP фајлови, профилите се сортирани во датотеки според нивната функција.

Можете да најдете цртежи на специфични пресеци од AluKönigStahl во нашата платформа AKS Tech Doc. Цртежи на пресеци од Jansen може да се најдат директно во соодветниот каталог во “AKS TechDoc”.

За пристап до Cad- материјалите

AKS TechDoc

Користењето на AKS TechDoc за каква било ситуација во вашата секојдневна работа, во канцеларија, работилница или на лице место ќе ви помогне. Во AKS TechDoc, можете брзо да најдете информации за кодот на производот во каталозите, да ги зачувате овие страници како PDF-датотека и да ги испратите по е-пошта.

За пристап до комплетната документација, мора да ги користите вашето корисничко име и лична лозинка за AKSTechDoc, добиени по регистрацијата на нашата централна платформа www.alukoenigstahl.com.

За пристап до TECH DOC МАТЕРИЈАЛИТЕ