Систем за вентилација Schüco VentoPlus – вентилација според побарувачката за поголема удобност

Системот за вентилација Schüco VentoPlus е единица за снабдување со воздух управувана од побарувачката која може да се инсталира на надворешната рамка, на доградба или на профил за вентилација.

Благодарение на механичкиот сензор за влажност, Schüco VentoPlus обезбедува автоматско прилагодување на протокот на воздухот и со тоа обезбедува вентилација соодветна на барањата.

Schüco VentoPlus може да се користи за децентрализиран проток на воздух во комбинација  со системи за извлекување на воздух во влажните простории.

Schüco VentoPlus е автоматски систем за вентилација и отстранување на влага земајќи ги предвид законите на градежната физика.

Систем за вентилација интегриран во прозорецот со високо ниво на звучна изолација за здрава внатрешна клима

Во модерниот дизајн на згради, фокусот е на создавање на оптимални работни и животни средини. За да се постигне ова, снабдувањето со свеж воздух засновано на побарувачката за долгорочна заштита на ткивото на зградата е исто толку важно како и добрата акустика за удобен внатрешен простор.

Регулирана размена на воздух со истовремено намалување на звукот не е загарантирана во многу згради и објекти: отворените прозорци може да пропуштат свеж воздух, но исто така и бучава однадвор.

За да се справи со ова, децентрализираниот систем за вентилација Schüco VentoFrame Asonic со девет различни нивоа нуди приспособени решенија со одлично намалување на звукот. Вентилот вграден во прозорците овозможува целосно автоматско циркулирање на воздухот во зградите без да создава провев или да пропушта непријатен шум низ отворените прозорци.

Прозорскиот систем Schüco AWS 90.SI+ (Super Insulation) совршено ги исполнува конструктивните барања истовремено нудејќи најголема слобода на дизајн – вклучувајќи оптимизирана термичка изолација со сертификат за пасивна градба.

Како дел од Schüco AWS модуларниот систем со 90 mm системска длабочина, алуминиумскиот прозорец нуди високо ниво на флексибилност за имплементирање на атрактивни дизајнерски решенија во обвивката на зградата. Во зависност од архитектонските барања, може да биде конфигуриран како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден прозорец во Schüco фасадите, како и во комбинација со Schüco системите за врати.

Широкиот опсег на видови на дизајн вклучува отварање на странична оска, долна оска и комбинации од нив, како и отвори со безбариерен праг и двојни крилја.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Со тоа, прозорскиот систем со максимална термичка изолација поставува стандарди за флексибилно планирање и дизајн за конструирањето на енергетски ефикасни и стилски обвивки на зградите.

 • Schüco AWS 90 BS.SI+ (Block System Super Insulation) : Блок прозорец со максимална термичка изолација и сокриено крило за софистициран дизајн
 • Schüco AWS 90 VV.SI+ (Ventilation Vent Super Insulation) прозорски систем со максимална термичка изолација достапен како непроѕирно отклопно крило со вентилациска функција во различни лицеви ширини на профилот– со одлична издржливост на временски услови и добри звучно изолациски вредности дури и во екстремно време, благодарение на сплит изолациската лента.
 • Schüco Window AWS 90.SI+ Green е сертифициран за пасивна градба со оптимизирани вредности на Uf ≤ 0.7 W/(m²K)

Заедно со енергетската ефикасност, непречената интеграција на формата и функцијата во денешно време е основно барање при креирање на современи обвивки на зградата. Со прозорецот Schüco AWS 75 PD.SI (Panorama Design Super Insulation ), Schüco сега нуди прозорец што совршено ги исполнува овие архитектонски барања, со минимална внатрешна и надворешна лицева широчина и одлична топлинска изолација.

Елементите на системот кои се совршено прилагодени еден на друг, служат како основа за ова. Тоа вклучува изглед на вградено крило одвнатре, минимална видливост на заптивките, максимална транспарентност со најтесната внатрешна и надворешна лицева широчина, како и изедначени широчини на профилот на фиксното поле и крилото за унифициран изглед на рамката. Скриена дренажа и чист дизајнот благодарение на тесните радијални профили го комплетираат пионерскиот дизајн на прозорскиот систем.

Интеграцијата на високотермички изолираната единица за отворање во системот за фасади Schüco FWS 35 PD, како и комбинацијата со тесното, нетранспарентно вентилационо крило Schüco AWS 75 PD VV.SI (Ventilation Vent Super Insulation), на пример, обезбедуваат совршено прилагоденo архитектонско решение. 

Како дел од  Schüco AWS системската платформа, Schüco AWS 70.HI (High Insulation) нуди атрактивен распон на решенија со извонредна термичка изолација во 70 mm системска длабочина.

Тој се заснова на функционалните и дизајнерските својства на алуминиумскиот систем: придобивките како што се тесните лицеви ширини и скриените окови се комбинираат во совршено интегрирани компоненти за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.

Високото ниво на флексибилност на системот овозможува најразлични намени како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите за врати Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Schüco AWS 70.HI поставува стандарди од гледна точка на флексибилност на планирање и нуди атрактивно прозорско решение за модерни, енергетски ефикасни обвивки на зградата..

 • Со извонредни вредности на термичка изолација и елегантен дизајн без видливи контури на крилото, Schüco AWS 70 BS.HI (Block System High Insulation) ги задоволува највисоките енергетско ефикасни и архитектонски барања со можно највисока транспарентност.
 • Како непроѕирно отклопно крило со вентилациска функција,  достапен е прозорски систем Schüco AWS 70 VV.HI (Ventilation Vent High Insulation) со различни широчини – со одлична издржливост на временски услови и звучна изолација дури и во екстремни услови, благодарение на изолациска лента.
 • Со засечените надворешни контури Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line High Insulation) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.
 • Schüco AWS 70 WF.HI (Window Façade High Insulation е алуминиумски фасаден прозорец кој ги задоволува највисоките барања за енергетска ефикасност и архитектура, благодарение на исклучителна термичка изолација и многу тесни видливи ширини на профилот.
 • Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour High Insulation) серијата е дизајнирана со аглести надворешни контури со изглед на прозорци од стар челик.

Саморегулирачки механички вентилациски систем за монтажа на прозорецот

Системот за вентилација Schüco VentoAir ја регулира континуираната размена на воздух во станбените објекти, без никаква интервенција од корисниците, со што се овозможува спречување на скапи штети предизвикани од мувла, која е опасна по здравјето.

Принципот на чисто механички вентилатори се заснова на изедначување на разликата во притисокот помеѓу надвор и внатре.

Во случај на поголема брзина на ветерот, вентилот автоматски го регулира воздухот што дотекува, со што се спречуваат непријатните провеви.

Системот е интегриран така што е речиси целосно сокриен во пределот на централната заптивка – или хоризонтално на врвот или во надворешната странична рамка.

Системот за вентилација може да се користи заедно со останатите вградени системи за проветрување во зградата и на тој начин се исполнуваат минималните барања за заштита од влага.

 

Schüco VentoLife е систем за вентилација со повеќестепен филтер за чистење на воздухот развиен особено за жителите на големите градови и метрополите со загадување на воздухот. Schüco VentoLife ефикасно го ослободува воздухот од честички и други компоненти кои се проблематични за здравјето. Schüco VentoLife ги отстранува и најмалите честички од интензивниот смог. Контролиран сензорски вентил го инјектира надворешниот воздух колку што е потребно со цел да се обезбеди оптимален квалитет на воздухот во зградата во секое време.

Интеграцијата на Schüco VentoLife во прозорците или фасадите може да биде реализирана внатрешно или надворешно. Во зависност од барањата, структурниот елемент може да биде скоро невидлив.

Саморегулирачки прозорски вентилатор интегриран во надворешната рамка за здрава внатрешна клима

Модуларниот систем за вентилација нуди флексибилни решенија со променлив број вентилатори – совршени за обезбедување контролирана размена на воздух која е прилагодена да одговара на функцијата на просторијата и која не бара интервенција од корисникот. На овој начин на жителите и на зградата им се обезбедува доволно свеж воздух и се спречува појава на мувла.

Инсталирањето во профилот на надворешната рамка обезбедува речиси целосно скриена интеграција во прозорецот.

Благодарение на саморегулирачкиот надворешен вентил, системот реагира на промените во притисокот на ветерот на и околу зградата, обезбедувајќи континуирана размена на воздух без проблематичен провев.

Schüco VentoFrame е добро дизајнирано и економски атрактивно решение за нови градби и реновирање. Овозможува имплементација на едноставни концепти за вентилација кои одговараат на корисникот со ниски инвестициски трошоци.

Како дел од Schüco AWS системската платформа, термички изолираниот прозорски систем нуди широк опсег од решенија за 65 mm системска длабочина, за задоволување на барањата за обвивка на зградата.

Тој се заснова на функционалните и дизајнерските својства на алуминиумскиот систем: придобивките како што се тесните лицеви ширини и скриените окови се комбинираат во совршено интегрирани компоненти за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.

Високото ниво на флексибилност на системот овозможува најразлични намени како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите на вратите Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Дизајн на прозорец со отворање нанадвор со централна заптивка е исто така достапен како двокрилен прозорец со заштита од провала во согласност со PAS 24.

Како дел од платформата на системот Schüco AWS, системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Schüco AWS 65 поставува стандарди од гледна точка на флексибилност на планирање и нуди атрактивни прозорски решенија за амбициозна архитектура.

 • Schüco AWS 65 VV (Ventilation Vent) прозорски систем со непроѕирно крило за вентилациска функција – со одлична издржливост на временски услови и звучна изолација дури и во екстремни услови благодарение на изолациона лента.
 • Schüco  AWS 65 RL е соодветен за економични решенија во комбинација со одлична термичка изолација. Со засечените надворешни контури, Schüco AWS 65 RL (Residential Line) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.
 • Како блок-прозорец AWS 65 BS ги задоволува високите архитектонски барања со елегантен дизајн и максимална транспарентност.
 • Schüco AWS 65 WF (Window Façade) е алуминиумски прозорец кој ги задоволува највисоките барања за енергетска ефикасност и архитектура, благодарение на исклучителна термичка изолација и многу тесни видливи ширини на профилот.

Термички изолираниот стандарден систем за прозорци со системска длабочина од 60 mm нуди широк избор на решенија за да одговараат на низа барања.

Тој се заснова на функционалните и дизајнерските својства на алуминиумскиот систем: придобивките како што се тесните лицеви ширини и скриените окови се комбинираат во совршено интегрирани компоненти за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.

Високото ниво на флексибилност на системот овозможува најразлични намени како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите на вратите Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Дизајн на прозорец со отворање нанадвор со централна заптивка е исто така достапен како двокрилен прозорец со заштита од провала во согласност со PAS 24.

Како дел од платформата на системот Schüco AWS, системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Со тоа Schüco AWS 60 поставува стандарди во однос на флексибилноста на планирањето и нуди атрактивни решенија за прозорци за исполнување на барањата на меѓународните пазари.

 • ​Како блок-прозорец Schüco Window AWS 60 BS ги задоволува високите естетски барања со елегантен тенок дизајн за максимална транспарентност.
 • Schüco  AWS 60 RL е погоден за економични решенија во комбинација со одлична термичка изолација. Со засечените надворешни контури, Schüco AWS 60 RL (Residential Line) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.