Со Janisol Artе 66 , Jansen го проширува семејството на системот Janisol Arte со привлечно решение за отворање на прозорец. Зголемувањето на основната длабочина на конструкцијата на 66мм овозможува поголеми конструктивни вредности, лесна инсталација на трослојно изолационо стакло и поголеми вредности на звучна изолација. И сето ова со истовремена употреба на скриени окови.

Прозорецот и фиксното застаклување Janisol Artе 66 комбинира решенија за сите барања во еден систем и претставува основа за широк спектар на апликации во обвивката на зградата. Функционалните предности се комбинираат со архитектонски и дизајнерски аспекти. Компатибилните компоненти комбинираат предности како што се висока топлинска изолација, тесни лицеви ширини и прикриени окови за прозорци што се отвораат навнатре. Во зависност од архитектонските барања, системот за прозорци може да биде во различен дизајн. Покрај тоа, системот може да се користи за широк спектар на варијанти на отворање навнатре.

Janisol Arte 66 нуди енергетски оптимизирана термичка изолација со Uf вредност ≥ 1.8 W/(m²K) со лицева ширина од 54 mm и вкупна ширина од само 76 mm. Има високо-статичен изолатор PUR зајакнат со стаклени влакна и може да биде опремен со дополнителна изолација во рамка или стакло.

Системот се одликува со својот филигрански изглед, широките можност на профилот и застаклувањето, што овозможува индивидуален и флексибилен дизајн. Скриените окови овозможуваат постојан дизајн и јасни линии.

Обработка: Користењето на ново развиеното суво застаклување ја олеснува монтажата на стаклото, како и системски интегрираниот Euronute за оков. Користењето на облока од зинк или железо (ZF 100) го оптимизира заварувањето.

Елегантен челичен прозорски систем со проширена палета на материјали – за реновирања кои се верни на оригиналниот стил и модерни станбени проекти

Janisol Arte 2.0 челичниот систем е специјално развиен за реновирање на застаклувања во согласност со упатствата за задржување на вредноста на имотот. Благодарение на проширената палета на материјали, сега има и профилни верзии достапни во нерѓосувачки  и некородирачки челик. Со широк спектар на типови на отворање на прозорците навнатре и нанадвор, системот со тенок профил им овозможува на старите прозорци да бидат скоро совршено реконструирани – со одлична топлинска изолација и стабилност, како и тесни лицеви широчини и најголема можна димензија на стакло. Атрактивни решенија за прозорци, кои исто така се идеално прилагодени за употреба во модерни станбени згради.

Обемните тестови на системот, кои ги земаат предвид сите барања во однос на статиката, физиката на зградата, безбедноста и сигурноста, овозможуваат сигурно планирање, производство и монтажа.

Преку употребата на одржливи материјали, челичните системи на Jansen се енергетско ефикасни и одржливи за ресурсите, што е и лајтмотив за конструкција ориентирана кон иднината

Janisol HI е најновиот систем за прозорци и врати направени од челик што совршено го отелотворува овој тренд за транспарентни обвивки на згради. Иновативниот врвен производ комбинира совршен, хармоничен дизајн и материјали со строги барања за топлинска изолација и заштита од провала. Неговиот ново развиен композитен систем овозможува добри конструктивни својства во комбинација со брилијантни вредности на Uf. Понатамошна придобивка е што основната длабочина од 80 mm ја олеснува употребата на двојно или тројно застаклување. Ова овозможува создавање на големи прозорци и врати со тешки стаклени панели и многу тесни лицеви ширини на профилот.

Базиран на Schüco LivIng системските димензии, користејќки технологија со алуминиумски профил  Schüco LivIng Alu Inside е профил без додатоци од челик со максимална техничка изолација и економичност, како и флексибилност во производство и монтажа.

Schüco LivIng Alu Inside е базиран на патентирана технологија со алуминиумски профил, каде што алуминиумскиот профил е директно екструдиран и интегриран во PVC-U профилот. Тие формираат целосна конструкција со ниво на стабилност кое им соперничи на профилите појачани со челик. Со овој високо термоизолиран PVC-U систем, прозорците без челично појачување се соодветни за пасивна градба и можат ефективно и економично да бидат произведувани на индустриално ниво.

Благодарение на 7-коморната конструкција на профилот, таргетираното позиционирање на алуминиумски шарки, Schüco LivIng Alu Inside has нема термални мостови. Овде, материјалот во профилниот систем – висококвалитетена алуминиумска легура – е посебна предност поради тоа што рефлектира приближно 90% од термалната радијација поради полираната површина. Оптималната поделба на коморите и големите изолациони зони во кои се сместени изолациските блокови, овозможуваат високи термички параметри.

Schüco LivIng – новата генерација на PVC-U врати

Близначен систем = Еден систем со две верзии (AS/MD)

Schüco LivIng PVC-U е иновативен 7-коморен систем, кој може да биде конструиран како близначен систем како со надворешна, така и со централна заптивка. Заедно со централната заптивка, системот достига ниво на пасивна куќа во согласност со Ift Rosenheim. Како систем со надворешна заптивка, се постигаат одлични термоизолациски својства, како и тесни лицеви ширини.

Првата заварувачка заптивка е интегрирана во системот на прозорци Schüco LivIng. Користењето на еластичен, заварен материјал го зголемува ефектот на запечатување во аголната област на елементот, истовремено овозможувајќи затворен, визуелно привлечен аголен дизајн. Издржливиот, еколошки материјал држи цврсто запечатување во текот на целиот свој век на траење.

Белите профили се снабдени со модерни, сребрено-сиви заптивки, фолираните профили се достапни со црни заптивки.

Профилите може да бидат фолирани еднобојно или со дрвен декор, како и со Schüco AutomotiveFinish и Schüco TopAlu.

PVC-U системот Schüco CT 70 AS е заснован на 5-коморна технологија. Одлични термоизолациски својства и тесни лицеви широчини во три различни контури на крилото се карактеристики со кои се одликува овој систем.

Schüco CT 70 AS прозорските системи се соодветни за висока разновидност на употреба во новоградби, но и во проекти за реновирање. Големиот опсег на аксесоари овозможува високо ниво на системска сигурност.

Двете нивоа на дренаж гарантираат оптимална заштита од ветер, дожд и врева.

Сребрено-сиви заптивки на белите профили за максимална дискретност

Белите Schüco CT 70 PVC-U профили се достапни со модерни, сребрено-сиви заптивки за дискретна појава. Фолираните профили се опремени со црни заптивки.

Профилите може да бидат фолирани еднобојно или во дрвен декор, или со Schüco AutomotiveFinish и Schüco TopAlu.

Композитниот прозорски систем Schüco AWS 120 CC.SI (Composite Construction Super Insulation) заедно со интегрирана Schüco CCB (Concealed Composite Blind) заштита од сонце е оптимизиран систем за комплетирање на енергетската ефикасност на обвивката на зградата. Нуди термичка изолација сертифицирана за пасивна градба и заштита од сонце, заштита од отсјај и засенчување со чист поглед нанадвор и сето тоа во сите временски услови. Со речиси невидлив пакет со ламели во собрана положба на венецијанерот и без навлегување на светлина од страните кога венецијанерот е спуштен, комплетниот систем задоволува високи дизајнерски барања со неговиот внатрешен и надворешен изглед. Дизајн со структурално застаклување исто така е возможен.

Ако е потребна стандардна проветрувачка функција на крилото, интеграцијата на заштита од сонце во фиксните полиња со отвори за ревизија нуди најефикасно решение. Оваа поедноставена конструкција има само едно ревизиско крило како отвор за одржување на чистење, кое обично останува затворено.

Широкиот опсег на окови вклучува рамна розетна и елегантен дизајнерски капак, кој може да се отстрани ако е потребно. За да се отвори ревизионото крило, Schüco рачка со стандардна инсталација е вметната во розетната. Со оваа економична верзија со фиксен елемент, инсталациските предности на интегрирана заштита од сонце се задржуваат, а исто така и високите вредности на звучна изолација.

Енергетски ефикасни вентилациски системи за различни барања се возможни со интегриран Schüco вентилациски систем и мехатронскиот оков Schüco TipTronic SimplySmart.

Прозорскиот систем Schüco AWS 90.SI+ (Super Insulation) совршено ги исполнува конструктивните барања истовремено нудејќи најголема слобода на дизајн – вклучувајќи оптимизирана термичка изолација со сертификат за пасивна градба.

Како дел од Schüco AWS модуларниот систем со 90 mm системска длабочина, алуминиумскиот прозорец нуди високо ниво на флексибилност за имплементирање на атрактивни дизајнерски решенија во обвивката на зградата. Во зависност од архитектонските барања, може да биде конфигуриран како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден прозорец во Schüco фасадите, како и во комбинација со Schüco системите за врати.

Широкиот опсег на видови на дизајн вклучува отварање на странична оска, долна оска и комбинации од нив, како и отвори со безбариерен праг и двојни крилја.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Со тоа, прозорскиот систем со максимална термичка изолација поставува стандарди за флексибилно планирање и дизајн за конструирањето на енергетски ефикасни и стилски обвивки на зградите.

  • Schüco AWS 90 BS.SI+ (Block System Super Insulation) : Блок прозорец со максимална термичка изолација и сокриено крило за софистициран дизајн
  • Schüco AWS 90 VV.SI+ (Ventilation Vent Super Insulation) прозорски систем со максимална термичка изолација достапен како непроѕирно отклопно крило со вентилациска функција во различни лицеви ширини на профилот– со одлична издржливост на временски услови и добри звучно изолациски вредности дури и во екстремно време, благодарение на сплит изолациската лента.
  • Schüco Window AWS 90.SI+ Green е сертифициран за пасивна градба со оптимизирани вредности на Uf ≤ 0.7 W/(m²K)

Оптимизираниот стандарден систем на прозорци Schüco AWS 75.SI + (Супер изолација) со системска длабочина од 75 mm е дел од платформата на системот Schüco AWS и претставува основа за низа апликации во енергетски ефикасни обвивки на зградата. Во зависност од архитектонските побарувања, високотермички изолираниот алуминиумски систем може да се користи како единечен прозорец, лентовиден прозорец, вграден прозорец во фасада или во комбинација со системи за врати Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Развиен со замисла за иднината, системот е развиен на принципот за рециклирање Лулка до Лулка (Cradle-to-Cradle) , што го прави совршен за планирање на одржливи градежни концепти со градежни единици кои се тестирани и проценети за штетни материи и својства на рециклирање. Суровините се претвораат во производи што можат да се претворат во висококвалитетни суровини со оригинален квалитет на крајот од нивниот животен циклус. Schüco AWS 75.SI + е тестиран од ЕРЕА Хамбург и сертифициран со сребрена етикета во согласност со најновиот стандард C2C на американскиот институт за иновации од Лулка до Лулка.

Schüco AWS 70. ЅI со тоа поставува стандарди во однос на флексибилност на планирањето и нуди атрактивни решенија за прозорци за амбициозна архитектура.

  • Со своите извонредни вредности на топлинска изолација и тенок дизајн без видливи контури на крилото, блок системот Schüco AWS 75 BS.SI + (Block System Super Insulation) ги исполнува највисоките енергетски ефикасни и архитектонски барања со најголема можна транспарентност.
  • Прозорецот Schüco AWS 75 VV.SI (Ventilation Vent Super Insulation) со максимална топлинска изолација е достапен како непроѕирен страничен отвор за проветрување со функција за вентилација – со одлична издржливост на експлоатација и звучна изолација и во екстремни временски услови, благодарение на сплит изолационата лентa.
  • Со засечени надворешни контури, Schüco AWS 75 RL.SI (Residential Line Super Insulation) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.​
  • Schüco AWS 75 WF.SI (Window Façade Super Insulation) ги исполнува највисоките енергетски ефикасни и архитектонски барања благодарение на извонредната топлинска изолација и тесните надворешни лицеви ширини.

Заедно со енергетската ефикасност, непречената интеграција на формата и функцијата во денешно време е основно барање при креирање на современи обвивки на зградата. Со прозорецот Schüco AWS 75 PD.SI (Panorama Design Super Insulation ), Schüco сега нуди прозорец што совршено ги исполнува овие архитектонски барања, со минимална внатрешна и надворешна лицева широчина и одлична топлинска изолација.

Елементите на системот кои се совршено прилагодени еден на друг, служат како основа за ова. Тоа вклучува изглед на вградено крило одвнатре, минимална видливост на заптивките, максимална транспарентност со најтесната внатрешна и надворешна лицева широчина, како и изедначени широчини на профилот на фиксното поле и крилото за унифициран изглед на рамката. Скриена дренажа и чист дизајнот благодарение на тесните радијални профили го комплетираат пионерскиот дизајн на прозорскиот систем.

Интеграцијата на високотермички изолираната единица за отворање во системот за фасади Schüco FWS 35 PD, како и комбинацијата со тесното, нетранспарентно вентилационо крило Schüco AWS 75 PD VV.SI (Ventilation Vent Super Insulation), на пример, обезбедуваат совршено прилагоденo архитектонско решение.