Систем за вентилација Schüco VentoPlus – вентилација според побарувачката за поголема удобност

Системот за вентилација Schüco VentoPlus е единица за снабдување со воздух управувана од побарувачката која може да се инсталира на надворешната рамка, на доградба или на профил за вентилација.

Благодарение на механичкиот сензор за влажност, Schüco VentoPlus обезбедува автоматско прилагодување на протокот на воздухот и со тоа обезбедува вентилација соодветна на барањата.

Schüco VentoPlus може да се користи за децентрализиран проток на воздух во комбинација  со системи за извлекување на воздух во влажните простории.

Schüco VentoPlus е автоматски систем за вентилација и отстранување на влага земајќи ги предвид законите на градежната физика.

Систем за вентилација интегриран во прозорецот со високо ниво на звучна изолација за здрава внатрешна клима

Во модерниот дизајн на згради, фокусот е на создавање на оптимални работни и животни средини. За да се постигне ова, снабдувањето со свеж воздух засновано на побарувачката за долгорочна заштита на ткивото на зградата е исто толку важно како и добрата акустика за удобен внатрешен простор.

Регулирана размена на воздух со истовремено намалување на звукот не е загарантирана во многу згради и објекти: отворените прозорци може да пропуштат свеж воздух, но исто така и бучава однадвор.

За да се справи со ова, децентрализираниот систем за вентилација Schüco VentoFrame Asonic со девет различни нивоа нуди приспособени решенија со одлично намалување на звукот. Вентилот вграден во прозорците овозможува целосно автоматско циркулирање на воздухот во зградите без да создава провев или да пропушта непријатен шум низ отворените прозорци.

Покривен прозорец со голема површина – енергетска ефикасност и флексибилност на дизајнот

Добрата основна изолација, сигурното заптивање и атрактивниот дизајн му овозможуваат на покривниот прозорец Schüco AWS 57 RO сеопфатна предност.

Интеграцијата во автоматизацијата на зградата е тестирана, докажана е безбедноста на системот во софистицирани покривни застаклувања со класичните фасади на Schüco , додадените конструкции на Schüco или во комбинација со зимни градини Schüco.

Во зависност од варијантата на дизајнот, можни се различни опции за застаклување, на пример, специјални изолирани стакла, стакла за чекорење, а исто така и заштита од сонце инсталирана меѓу стаклата.

Ве молиме, прашајте нè за големи димензии, во зависност од товарот, можни се специјални изданија!

Саморегулирачки механички вентилациски систем за монтажа на прозорецот

Системот за вентилација Schüco VentoAir ја регулира континуираната размена на воздух во станбените објекти, без никаква интервенција од корисниците, со што се овозможува спречување на скапи штети предизвикани од мувла, која е опасна по здравјето.

Принципот на чисто механички вентилатори се заснова на изедначување на разликата во притисокот помеѓу надвор и внатре.

Во случај на поголема брзина на ветерот, вентилот автоматски го регулира воздухот што дотекува, со што се спречуваат непријатните провеви.

Системот е интегриран така што е речиси целосно сокриен во пределот на централната заптивка – или хоризонтално на врвот или во надворешната странична рамка.

Системот за вентилација може да се користи заедно со останатите вградени системи за проветрување во зградата и на тој начин се исполнуваат минималните барања за заштита од влага.

 

Schüco VentoLife е систем за вентилација со повеќестепен филтер за чистење на воздухот развиен особено за жителите на големите градови и метрополите со загадување на воздухот. Schüco VentoLife ефикасно го ослободува воздухот од честички и други компоненти кои се проблематични за здравјето. Schüco VentoLife ги отстранува и најмалите честички од интензивниот смог. Контролиран сензорски вентил го инјектира надворешниот воздух колку што е потребно со цел да се обезбеди оптимален квалитет на воздухот во зградата во секое време.

Интеграцијата на Schüco VentoLife во прозорците или фасадите може да биде реализирана внатрешно или надворешно. Во зависност од барањата, структурниот елемент може да биде скоро невидлив.

Саморегулирачки прозорски вентилатор интегриран во надворешната рамка за здрава внатрешна клима

Модуларниот систем за вентилација нуди флексибилни решенија со променлив број вентилатори – совршени за обезбедување контролирана размена на воздух која е прилагодена да одговара на функцијата на просторијата и која не бара интервенција од корисникот. На овој начин на жителите и на зградата им се обезбедува доволно свеж воздух и се спречува појава на мувла.

Инсталирањето во профилот на надворешната рамка обезбедува речиси целосно скриена интеграција во прозорецот.

Благодарение на саморегулирачкиот надворешен вентил, системот реагира на промените во притисокот на ветерот на и околу зградата, обезбедувајќи континуирана размена на воздух без проблематичен провев.

Schüco VentoFrame е добро дизајнирано и економски атрактивно решение за нови градби и реновирање. Овозможува имплементација на едноставни концепти за вентилација кои одговараат на корисникот со ниски инвестициски трошоци.

Децентрализиран систем за вентилација интегриран во прозорецот со влезен воздух, излезен воздух и обновување на топлината

Контролирана размена на воздух без отворање на прозорецот – може да се интегрира во алуминиумски и PVC-U прозорци Schüco. Мултифункционалниот систем создаден во соработка со Renson© нуди ефикасни, децентрализирани решенија за вентилација кои ги исполнуваат највисоките стандарди за енергетска ефикасност. Нивото на обновување на топлината до 80% ја оптимизира заштедената енергија.

Модуларната конструкција со шест големини на уреди овозможува системот да биде прилагоден на индивидуалните барања за вентилација во станбени згради или канцеларии во софистицирани проекти за новоградба или реновирање.

Сензорите за квалитет на воздухот обезбедуваат регулирање водено од побарувачката за оптимална клима во затворен простор ориентирана кон корисникот. Во исто време, Schüco VentoTherm Twist штити од провеви и ги чува инсектите и поленот надвор.