Заедно со енергетската ефикасност, непречената интеграција на формата и функцијата во денешно време е основно барање при креирање на современи обвивки на зградата. Со прозорецот Schüco AWS 75 PD.SI (Panorama Design Super Insulation ), Schüco сега нуди прозорец што совршено ги исполнува овие архитектонски барања, со минимална внатрешна и надворешна лицева широчина и одлична топлинска изолација.

Елементите на системот кои се совршено прилагодени еден на друг, служат како основа за ова. Тоа вклучува изглед на вградено крило одвнатре, минимална видливост на заптивките, максимална транспарентност со најтесната внатрешна и надворешна лицева широчина, како и изедначени широчини на профилот на фиксното поле и крилото за унифициран изглед на рамката. Скриена дренажа и чист дизајнот благодарение на тесните радијални профили го комплетираат пионерскиот дизајн на прозорскиот систем.

Интеграцијата на високотермички изолираната единица за отворање во системот за фасади Schüco FWS 35 PD, како и комбинацијата со тесното, нетранспарентно вентилационо крило Schüco AWS 75 PD VV.SI (Ventilation Vent Super Insulation), на пример, обезбедуваат совршено прилагоденo архитектонско решение. 

Schüco Window AWS 70 FR 30 прозорец за заштита од пожар со странично отворање за 30 минутна издржливост на оган

Системот за прозорци со заштита од пожар со системска длабочина 70 mm комбинира висока функционалност со убедлив дизајн.

Прозорците со класа на отпорност на пожар EI30 / EW30 во согласност со EN 1364/1634 со механичко самозаклучување во случај на пожар ги поминаа сите потребни тестови.

Schüco Windows AWS 70 FR 30 обезбедува високоефикасна топлинска изолација, водоотпорност и звучна изолација.

Архитектонски привлечните опции за дизајн отвораат опции за реализација како единечен прозорец или вграден елемент во фасади за заштита од пожар Schüco FW 50+ BF и FW 60+ BF.

Како дел од  Schüco AWS системската платформа, Schüco AWS 70.HI (High Insulation) нуди атрактивен распон на решенија со извонредна термичка изолација во 70 mm системска длабочина.

Тој се заснова на функционалните и дизајнерските својства на алуминиумскиот систем: придобивките како што се тесните лицеви ширини и скриените окови се комбинираат во совршено интегрирани компоненти за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.

Високото ниво на флексибилност на системот овозможува најразлични намени како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите за врати Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Schüco AWS 70.HI поставува стандарди од гледна точка на флексибилност на планирање и нуди атрактивно прозорско решение за модерни, енергетски ефикасни обвивки на зградата..

 • Со извонредни вредности на термичка изолација и елегантен дизајн без видливи контури на крилото, Schüco AWS 70 BS.HI (Block System High Insulation) ги задоволува највисоките енергетско ефикасни и архитектонски барања со можно највисока транспарентност.
 • Како непроѕирно отклопно крило со вентилациска функција,  достапен е прозорски систем Schüco AWS 70 VV.HI (Ventilation Vent High Insulation) со различни широчини – со одлична издржливост на временски услови и звучна изолација дури и во екстремни услови, благодарение на изолациска лента.
 • Со засечените надворешни контури Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line High Insulation) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.
 • Schüco AWS 70 WF.HI (Window Façade High Insulation е алуминиумски фасаден прозорец кој ги задоволува највисоките барања за енергетска ефикасност и архитектура, благодарение на исклучителна термичка изолација и многу тесни видливи ширини на профилот.
 • Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour High Insulation) серијата е дизајнирана со аглести надворешни контури со изглед на прозорци од стар челик.

Како дел од Schüco AWS системската платформа, термички изолираниот прозорски систем нуди широк опсег од решенија за 65 mm системска длабочина, за задоволување на барањата за обвивка на зградата.

Тој се заснова на функционалните и дизајнерските својства на алуминиумскиот систем: придобивките како што се тесните лицеви ширини и скриените окови се комбинираат во совршено интегрирани компоненти за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.

Високото ниво на флексибилност на системот овозможува најразлични намени како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите на вратите Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Дизајн на прозорец со отворање нанадвор со централна заптивка е исто така достапен како двокрилен прозорец со заштита од провала во согласност со PAS 24.

Како дел од платформата на системот Schüco AWS, системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Schüco AWS 65 поставува стандарди од гледна точка на флексибилност на планирање и нуди атрактивни прозорски решенија за амбициозна архитектура.

 • Schüco AWS 65 VV (Ventilation Vent) прозорски систем со непроѕирно крило за вентилациска функција – со одлична издржливост на временски услови и звучна изолација дури и во екстремни услови благодарение на изолациона лента.
 • Schüco  AWS 65 RL е соодветен за економични решенија во комбинација со одлична термичка изолација. Со засечените надворешни контури, Schüco AWS 65 RL (Residential Line) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.
 • Како блок-прозорец AWS 65 BS ги задоволува високите архитектонски барања со елегантен дизајн и максимална транспарентност.
 • Schüco AWS 65 WF (Window Façade) е алуминиумски прозорец кој ги задоволува највисоките барања за енергетска ефикасност и архитектура, благодарение на исклучителна термичка изолација и многу тесни видливи ширини на профилот.

Термички изолираниот стандарден систем за прозорци со системска длабочина од 60 mm нуди широк избор на решенија за да одговараат на низа барања.

Тој се заснова на функционалните и дизајнерските својства на алуминиумскиот систем: придобивките како што се тесните лицеви ширини и скриените окови се комбинираат во совршено интегрирани компоненти за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.

Високото ниво на флексибилност на системот овозможува најразлични намени како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите на вратите Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Дизајн на прозорец со отворање нанадвор со централна заптивка е исто така достапен како двокрилен прозорец со заштита од провала во согласност со PAS 24.

Како дел од платформата на системот Schüco AWS, системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Со тоа Schüco AWS 60 поставува стандарди во однос на флексибилноста на планирањето и нуди атрактивни решенија за прозорци за исполнување на барањата на меѓународните пазари.

 • ​Како блок-прозорец Schüco Window AWS 60 BS ги задоволува високите естетски барања со елегантен тенок дизајн за максимална транспарентност.
 • Schüco  AWS 60 RL е погоден за економични решенија во комбинација со одлична термичка изолација. Со засечените надворешни контури, Schüco AWS 60 RL (Residential Line) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.

Schüco AWS 50.NI (Non Insulation) алуминиумски прозорец без изолација со системска длабочина 50 mm нуди различни решенија за голема разновидност на барања без потребата од термичка изолација, на пример решенија за ентериер.

Базиран е на комбинација од функционални својства и слобода на архитектонски дизајн во совршено скроени компоненти, на пример, комбинацијата од тесни видливи ширини со скриени окови за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.

Ова ниво на флексибилност на системот овозможува разновидност на употреби како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите на врати и лизгачки системи Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив. Достапни се и различни типови на отворање нанадвор: отворање на горна оска, долна оска, странична оска како и двокрил прозорец.

Како дел од платформата на системот Schüco AWS, системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили.

Термички изолираниот стандарден систем за прозорци со системска длабочина од 50 mm нуди широк избор на решенија за да одговараат на низа барања.


Тој се заснова на функционалните и дизајнерските својства на алуминиумскиот систем: придобивките како што се тесните лицеви ширини и скриените окови се комбинираат во совршено интегрирани компоненти за прозорци со отворање навнатре и нанадвор.


Високото ниво на флексибилност на системот овозможува најразлични намени како единечен прозорец, лентовиден прозорец или вграден елемент во фасада, како и во комбинација со системите на вратите Schüco.

Дополнителна придобивка за клиентите и архитектите е што системот за прозорци може да се дизајнира во голем број различни типови на отворање на странична и долна оска, како и комбинација од нив.

Дизајн на прозорец со отворање нанадвор со централна заптивка е исто така достапен како двокрилен прозорец со заштита од провала во согласност со PAS 24.

Како дел од платформата на системот Schüco AWS, системот за прозорци нуди широк спектар на профили, вклучувајќи аголни профили, структурални профили, симетрични и асиметрични профили, како и голем број варијации на дизајн и дополнителни опции за комбинации со заштита од сонце или системи за вентилација.

Со тоа Schüco AWS 50 поставува стандарди во однос на флексибилноста на планирањето и нуди атрактивни решенија за прозорци за исполнување на барањата на меѓународните пазари. Schüco AWS 50 RL е погоден за економични решенија заедно со одлична топлинска изолација. Со засечените надворешни контури, Schüco AWS 50 RL (станбена линија) најдобро одговара за проекти за реновирање или за визуелен акцент.