Дизајнот на системот се заснова на докажаниот систем VISS. Овој систем е погоден за вертикални фасади со големи распони. Обликот и материјалот на потпорната конструкција можат слободно да се изберат. Системот обезбедува широк спектар на структурна разновидност преку варијабилни потпорни структури: IPE греди, челични шупливи профили, основни профили од нерѓосувачки челик. Основниот систем VISS се одликува со голема слобода на дизајнот благодарение на бројните можности на комбинации со сите стандардни фасади VISS.

Челичен систем Jansen VISS-Basic TV – системско решение за потпора на независни фасадни конструкции.
Дизајнот на системот се заснова на докажаниот систем VISS. Овој систем е погоден за вертикални фасади со големи потпорни распони. Обликот и материјалот на потпорната конструкција можат слободно да се изберат. Системот обезбедува широк спектар на структурна разновидност преку променливи потпорни структури: IPE греди, челични шупливи профили, основни профили од нерѓосувачки челик. Основниот систем VISS се одликува со голема слобода на дизајнот, благодарение на бројните можности за комбинирање со сите стандардни фасади на VISS.

Додатна конструкција AOC 75 на дрвена подконструкција (TI).

Додатната конструкција AOC 75 на дрвена подконструкција (TI) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Иновативното семејство дихтунзи овозможува големи елементи за вентилација, особено во областа на покривот. Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа.

Додатна конструкција AOC 75 на дрвена подконструкција (TI).

Додатната конструкција AOC 75 на дрвена подконструкција (TI) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Иновативното семејство дихтунзи овозможува големи елементи за вентилација, особено во областа на покривот. Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа. ​

Додатна конструкција AOC 75 на челична подконструкција (ST).

Додатната конструкција AOC 75 на челик (ST) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Иновативното семејство дихтунзи овозможува големи елементи за вентилација, особено во областа на покривот.
Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа. ​

Додатна конструкција AOC 75 на челична подконструкција (ST) 

Додатната конструкција AOC 75 на челик (ST) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасна изработка и склопување. Иновативното семејство дихтунзи овозможува големи отвори за вентилација особено во областа на покривот. Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна инсталација. Технологијата за поставување завртки на челичните подструктури обезбедува кратко време на производство во споредба со заварувањето.

Додатната конструкција AOC 60 на дрвена подконструкција (TI) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Системот овозможува дизајн со полу-структурална естетика.

Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа. ​

Додатната конструкција AOC 60 на дрвена подконструкција (TI) со најдобри вредности на изолација и исклучително лесна обработка. Додатната конструкција AOC 60 на дрво (TI) комбинира енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и монтажа.

Вертикалните фасади и лесните покриви можат да бидат дизајнирани со наклон на покривот до 7. Компонентите за запечатување без употреба на заптивната смеса се користат во спојката на вертикалите и хоризонталите за ефикасно и безбедно зглобување.

Додатна конструкција AOC 60 на дрвена подконструкција (TI) со најдобри изолациски вредности и наједноставна обработка

Додатната конструкција AOC 60 на дрвена подконструкција (TI) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Вертикал ни фасади и покривни застаклувања со наклон на покривот до 7° можат да бидат изведени.

Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа. ​

 

Додатна конструкција AOC 60 на челична подконструкција (ST) со најдобрa термичка изолација и со наједноставна обработка

Додатната конструкција AOC 60 на челик (ST) ја комбинира оваа енергетски ефикасна конструкција со ефикасно производство и склопување.

Системот овозможува дизајн на фасадата со полуструктурално застакување. 

Компонентите за запечатување без примена на заптивната смеса се користат во преклопот на вертикалата и хоризонталата за ефикасна и безбедна монтажа. ​

Технологијата за поставување завртки на челични подструктури обезбедува кратко време на производство во споредба со заварувањето.