Schüco UCC 65 SG (Unitized Customized Construction) е моќен, флексифилен фасаден систем за елементни фасади.

Фасадните профили се видливи само од ентериерот, однадвор има целосно застаклен изглед.

​Со прозорските серии Schüco AWS 114 како вградени елементи, можни се крилја со отворање на горна оска или паралелно товрање со тежина до 250 kg.

Дизајнот на елементите обезбедува особено ефикасна продукција и зглобување: помала зависност од временските услови, помалку работа и загадување на самото градилиште, кратко време за монтажа и низок ризик од оштетување на стаклото.

Решението за елементни фасадни системи Schüco USC 65 овозможува голема слобода на дизајнот и оптимално прилагодување кон барањата специфични за објектот. Визуелно, системот Schüco USC 65 импресионира со своите постојано тесни лицеви ширини до 65 mm во сите архитектонски интересни варијанти на дизајнот. Големиот опсег на аксесоари овозможува ефикасно спроведување на широк спектар на решенија за елементната фасада.