Одржливост

Одржливост

Одржливост на материјалите

Алуминиумот е вреден за животната средина! Со оформување и можност за обработка на површините, алуминиумот нуди висок степен на слобода на дизајнирање за време на фазата на планирање на функционални и одржливи згради.