Tech Doc

Дали TechDoc Web, AKS TechDoc Mobile, AKS TechDoc Local или AKS Data Fabrication Center: AKS TechDoc ви помага во бројни комерцијални секојдневни ситуации! Со AKS TechDoc една или повеќе страници можат да се зачуваат како PDF-фајлови и /или да се испраќаат до други лица. Ова решение стана сигурна и добредојдена поддршка во многу работни ситуации, особено за подготовка на работата.

Пристап до TechDoc
Софтвер

Ефикасното и ефективно работење функционира само со поддршка од соодветни софтверски производи. Од почетокот на 90-тите години, продуктивното работење како и едноставното софтверско планирање се очигледни за Schüco и Jansen. Ние ве поддржуваме со нашите ИТ решенија кои се специјално прилагодени на нашите производи. Добивате производи за пресметка, за планирање на CAD, за машинска контрола и исто така  Интернет програми за пресметување на статика и пред-димензионирање.

Погледнете повеќе детали
CAD- библиотека

Може да ги преземете CAD- цртежите (DWG/DXF) на нашите профили во комплетирани серии (ZIP). Во овие ZIP- фајлови, профилите се подредени во под-фолдери според нивната употреба.

Погледнете повеќе детали
Извештаи од тестови

Ревизиите на нашите конструкции според важечките норми на ЕУ се основа за нашите производни документи. Повремено се потребни извештаи за единечни тестови. За подготовки за декларација за перформанси и CE, потребно е резиме на резултатите од тест извештајот, т.н. пасоши на производи.

Пристап до TechDoc