Новости

декември 2, 2020

Argos Graz: Заха Хадид и очите на Агрос

Дизајн со одржлив челик

Референтниот објект ARGOS ја исполнува оваа цел: Модерната фасада со зона на двата ката, и застаклените „очи“ во горниот дел се прилагодуваат на зградите во неговата околина, без преоптоварување.

Комплексната конструкција на застаклените прозорци и лоџиите беше голема пречка што мораше да се надмине; „не многу ефтина игра на трпеливост“, како што изјави Дитер Јохс, управен директор на градежната компанија WEGRAZ за време на интервјуто. Но, резултатот е многу претставителен: ARGOS е исклучително минималистичка, одржлива конструкција во челик, стакло и армирана пластика (GRP), која се спојува заедно во течна органска форма.  Janisol Arte 2.0производ на партнерот на AluKönigStahl, Jansen и најтесниот челичен профил достапен на пазарот – овозможи идеите на Заха Хадид да се спроведат совршено.

Пансион со стил

Пансионот ги сместува гостите како што беше планирано од летото 2019 година. Инвеститорот на проектот WEGRAZ рекламира со слоганот „сите погледи кон тебе“ – како во грчката сага, тие не сакаат да ги изгубат од вид своите гости, или со други зборови, тие сакаат да ја прочитаат секоја желба од нивните очи. Желбите на архитектот Заха Хадид, кој почина во 2016 година, станаа реалност: Дизајнот на тесниот прозорец се прикажува само како тенка линија наспроти стаклото со голем формат.