Логистика

Логистика

Нашата внатрешна флота на камиони гарантира дека времето на достава се минимизира и производите се лесно достапни за испорака од нашиот најсовремен магацин. Завиткана во еколошко пакување, стоката ќе биде безбедна и сигурна за време на доставата. Тесниот распоред за испорака го олеснува планирањето на процесите и ќе ви заштеди драгоцено време и пари.