За нас

Сертификации и членства

Tech Doc

Дали TechDoc Web, AKS TechDoc Mobile, AKS TechDoc Local или AKS Data Fabrication Center: AKS TechDoc ви помага во бројни комерцијални секојдневни ситуации! Со AKS TechDoc една или повеќе страници можат да се зачуваат како PDF-фајлови и /или да се испраќаат до други лица. Ова решение стана сигурна и добредојдена поддршка во многу работни ситуации, особено за подготовка на работата.

Пристап до TechDoc
Софтвер

Ефикасното и ефективно работење функционира само со поддршка од соодветни софтверски производи. Од почетокот на 90-тите години, продуктивното работење како и едноставното софтверско планирање се очигледни за Schüco и Jansen. Ние ве поддржуваме со нашите ИТ решенија кои се специјално прилагодени на нашите производи. Добивате производи за пресметка, за планирање на CAD, за машинска контрола и исто така  Интернет програми за пресметување на статика и пред-димензионирање.

Погледнете повеќе детали
CAD- библиотека

Може да ги преземете CAD- цртежите (DWG/DXF) на нашите профили во комплетирани серии (ZIP). Во овие ZIP- фајлови, профилите се подредени во под-фолдери според нивната употреба.

Погледнете повеќе детали
Извештаи од тестови
Пристап до TechDoc